ایده راه‌اندازی پلتفرم شهروندیار

اگر برای شما هم پیش اومده که در یک اداره دولتی کارتون گیر کنه و ندونید باید از کجا مطالبه‌گری احتمالاً ایده پلتفرم شهروندیار به درد شما هم میخوره.