تبعیض جنسیتی در اجاره کردن خانه

در برخی آگهی‌های اجاره کردن خانه شاهد کلماتی عناوینی مثل اجاره خانه حتی به مجرد و یا اجاره به خانواده هستیم که این بده!

اجبار اینماد به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی

در زمان دریافت نماد اعتماد الکترونیک "اینماد" شما مجبور به ساخت حساب کاربری در پیام‌رسان‌های داخلی و تسلیم شناسه آن هستید.

چالش تخلیه خطوط راکد

با استفاده از احراز هویت دو عاملی در زمان انتقال مالکیت شماره موبایلتون میتوانید کنترل شبکه‌های اجتماعی رو در دست نگه دارید.